Satış

De.Ma, Gildemeister, Wickman, Schütte, Tornos, Mori-Say ve Index gibi önde markaların çok mandrelli tornalarına yönelik SACO tipi teçhizatı imal etmektedir.

Rayba salıcı

Özel bir parçanın imalatında parçanın iç ya da dış kısmında poligon oluşturma gerekliliği hasıl olduğunda genelde başvurulan çözüm, bir rayba salıcının kullanılmasıdır (poligonlara önden ulaşılabilmesi şartı ile). Alet parça ile senkronize şekilde döner ve özel rayba kamı teçhizatın ilerlemesine imkan verir.
Çok mandrelli tornalara yönelik De.Ma rayba gamı, Wickman, Gildemeister, Schutte, Mori-Say ve Tornos otomatik torna teçhizatlarını da kapsamaktadır.

Kalibratör

Çok mandrelli tornaların ana mandreli üzerinde dönen parçalarda silindirik ya da profilli yüzeyler genelde bir kalibratör marifeti ile elde edilmektedir. İşbu teçhizat, genelde dişlerin haddelenmesi gibi son derece yüksek hassasiyet gerektiren müteakip işlemlerin öncesinde düşük toleranslı çapsal tornalamanın elde edilmesi için bilhassa önerilmektedir. Otomatik tornalara yönelik De.Ma kalibratör gamı, Gildemeister, Schutte, Wickman ve Mori-say otomatik torna teçhizatlarını da kapsamaktadır.

Kalibratör

Algılayıcı

Algılayıcı, aletlerin varlığını algılamaya yönelik özel bir teçhizattır: (kırılmaya ya da hasara bağlı olarak) belirli bir aletin bulunmadığının algılandığı hallerde makine tedbir amaçlı olarak durdurabilmektedir.  İşbu güvenlik tedbiri özellikle de optimum düzeyde olmayan uç ya da aletlerden kaynaklanan hatalı üretim partilerinin önlenmesi açısından son derece faydalıdır. Algılayıcı, bir çubuk ile temas marifeti ile aletler üzerinde kontroller yürüten bir pnömatik tertibat olup, hem CNC hem de çok mandrelli otomatik tornalar üzerinde kullanılabilmektedir.

Taraklı diş açıcı

Taraklı diş açıcı

Ön kısımdan ulaşılamayan parçalarda diş açabilmek amacı ile çok mandrelli otomatik tornalarda başvurulan çözüm, hızlı GR1 taraklı diş açıcının kullanılmasından ibarettir.  Taraklı diş açıcı, diş frezesi ve haddeli teğet başlıklar gibi tertibatlara bir alternatif teşkil etmektedir. Taraklı diş açıcının, bazı durumlarda iç dişlerin de açılmasına uygun olan versiyonları da mevcuttur.
Otomatik tornalara yönelik De.Ma taraklı diş açıcılar gamı, Wickman, Gildemeister, Schutte ve Mori-Say otomatik torna teçhizatlarını da kapsamaktadır.

Hızlı delici

(İşlenen çubuğun dönme hızına kıyasla) son derece yüksek dönme hızı, işlevi çok mandrelli tornalarda delik açmak olan hızlı delicinin ana özelliğidir. Bu teçhizat ayrıca, farklı ayarların yapılması koşulu ile, hızın değiştirilmesi imkanını da sunmaktadır. Otomatik tornalara yönelik De.Ma hızlı deliciler gamı, Gildemeister, Schutte, Wickman ve Mori-Say otomatik torna teçhizatlarını da kapsamaktadır.

Ön freze

Sabit döner versiyonları bulunan ön freze, düz ya da oyukların ön frezeleme işlemine yönelik spesifik bir teçhizat olup, belirli değişikliklerin yapılması ile farklı malzeme türlerinde kullanılabilir. Teçhizatın (döner ya da, alternatif olarak, sabit) kafası, tornanın kızağı üzerinde hareket eden frezenin mandreline monte edilmektedir. Otomatik tornalara yönelik De.Ma ön frezeler gamı, Mori-Say, Wickman Gildemeister ve Schutte otomatik torna teçhizatlarını da kapsamaktadır.

Ön freze
Ön freze

İkincil mandrel

İkincil mandrel (pick-up) tornanın orta desteğine monte edilen bir teçhizat olup işlevi, makinenin ana mandreli üzerinde işlenmekte olan parçaları kavramak ve döndürmektir. Bu kavrama müteakip işlemler için gerekli olup, parçanın kesilmesi aşamasından önce gerçekleşmektedir. Otomatik tornalara yönelik De.Ma ikincil mandrel gamı, Wickman, Schutte, Gildemeister ve Mori-Say otomatik torna teçhizatlarını da kapsamaktadır.

İkincil mandrel

Poligon diş frezesi

Bazı durumlarda ve işleme sırasında, poligonların, dişlerin ve küre yarıklarının frezelenmesine ihtiyaç duyulmaktadır.  Bu durumda, (frezeleme ve poligon açma hallerinde) ana mandreller ile aynı yönde 1:1 ve 1.2'lik hız oranları ile dönen Poligon - Diş Frezesine başvurulmaktadır. Küresel parçaların üzerindeki poligon açma işlemi ile, ana mandrellerinkine ters dönme hareketi ile gerçekleşmektedir.
Otomatik tornalara yönelik De.Ma poligon diş frezeleri gamı, Wickman, Gildemeister, Schutte ve Mori-Say otomatik torna teçhizatlarını da kapsamaktadır.

Poligon diş frezesi

Kanal kalemi

Kapalı oyukların oluşturulması, dahili tornalama ile çalışan bir tertibat olan kanal kaleminin kullanım amacını oluşturmaktadır. Eğimli çift düzlem, alete radyal şekilde hareket etmesine imkan vermekte olup, işlem orta desteğin iç kısmında gerçekleşmektedir. Otomatik tornalara yönelik De.Ma kanal kalemi gamı, Wickman, Schutte, Gildemeister ve Mori-Say otomatik torna teçhizatlarını da kapsamaktadır.

Diş merdanesi

Diş merdanesi

Bazı durumlarda diş açma işlemi, diş merdanesi vasıtası ile gerçekleştirilebilmektedir. Bu tertibat, parçaya göre teğet konumda işlem yapan merdanelerin çalışmasından faydalanmaktadır. Sıkıştırma ile elde edilen plastik deformasyon, yüzeylerin mukavemetini ve finisajını artırmaktadır.
Otomatik tornalara yönelik De.Ma diş merdaneleri gamı, Wickman, Gildemeister, Schutte ve Mori-Say otomatik tornalara ait FETTE T18 T27 teçhizatlarını da kapsamaktadır.