Takımlar

De.Ma çizimi bulunan parçalara yönelik komple çalışma döngülerini araştırabilmekte ve projenin gerçekleştirilmesine yönelik gerekli tüm alet ve teçhizatı tedarik edebilmektedir. Bu hizmet çoğu zaman toptan revize edilen makinelere yönelik olarak verilmekte, geniş ölçekli üretim için müşteriye anahtar teslimi proje sunulabilmektedir.

Süreç, üretime ait spesifik çizimin müşteri tarafından sağlanması ile başlar; teknisyenler malzeme ve üretim özelliklerini analiz ederek çok mandrelli tornanın farklı istasyonlarındaki üretim döngüsünü belirler. Sonuç olarak bu araştırma saniye cinsinden ifade edilen bir üretim süresini vermektedir; müşteri ile mutabakat halinde ve üretimi gereken partiye bağlı olarak bu sürede değişiklik yapılmakta ve/veya onaylanmaktadır.

Talep edilmesi durumunda, çok mandrelli tornanın üzerinde monte edilecek spesifik aletlerin tümünü ve, gerekli olduğu hallerde, SACO tipi teçhizatı içeren bir teklif sunulmaktadır.  De.Ma tüm alet ve teçhizatları tedarik edebilmekte olup, müşterinin talebine istinaden takımların uzman teknisyenlerince monte edilmesini sağlayabilmektedir.